Lørdag den 4. December 2021 
   Viser
  De Lumbre
  Drikkevise
  Folkesang
  Folkevise
  Folkvise
  Klassiker
  March
  Mili
  Parodi
  Sømandsvise

   Diverse
   Forsiden
   Gæstebogen
   Tilføj Vise
   Login

   Vise i detaljer

  Fredmans sång nr. 21 Udskriv  
  Melodi:   Fredmans sång nr. 21   Forfatter:   Ukendt
  Kategori:   Drikkevise   Vers:   
  Sprog:   Svensk   Hits:   2560

  Lyrik:

 Så lunka vi så småningom
 från Bacchi buller och tumult,
 när döden ropar: Granne kom,
 ditt timglas nu är fullt!
 Du, gubbe, fäll din krycka ner -
 och du, du yngling, lyd min lag:
 den skönsta nymf som åt dig ler,
 inunder armen tag!
 Tycker du att graven är för djup,
 nå, välan, så tag dig då en sup,
 tag dig se'n dito en, dito två, dito tre,
 så dör du nöjdare!
 
 Men du, som med en trumpen min
 bland riglar, galler, järn och lås
 dig vilar på ditt penningskrin
 inom din stängda bås,
 och du, som svartsjuk slår i kras
 buteljer, speglar och pokal,
 bjud nu godnatt, drick ur ditt glas
 och hälsa din rival!
 Tycker du att ...
 
 Och du, som med en ärlig min
 plär dina vänner häda jämt
 och dem förtalar vid ditt vin,
 och det liksom på skämt,
 och du, som ej försvarar dem,
 fastän ur deras flaskor, du,
 du väl kan slicka dina fem,
 vad svarar du väl nu?
 Tycker du att ..


  Note:

 Der er ingen note



   Statistik om DB
Antal Viser  Ukendt
Antal Sprog  Ukendt
Antal Kategorier  Ukendt
Antal Vers  Ukendt
Under konstruktion

   Søg

    ..:: 2003 © Kim Prang ::..